Tin Tức

Tại sao bạn nên tin dùng Roxx?

Ra đời với các yếu tố nổi bật, Roxx® giúp giải quyết các khó khăn mà các chủ nhà hàng, suất ăn công nghiệp đang phải đối mặt. Việc dự trữ các chất tẩy rửa sẽ không còn, bởi 1 can rửa chén ROXX cô đặc sẽ tương đương với 10 can nước rửa chén. . .